Hoogwaardige Inbraakbeveiliging

De cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek zijn schrikbarend en zorgwekkend. Het aantal inbraken in woningen ligt anno 2017 nog steeds erg hoog. Gelukkig is er wel een positieve tendens zichtbaar in de cijfers. Sinds enkele jaren daalt het aantal woninginbraken gestaag. Dat is onder meer te danken aan specifieke beveiligingssystemen die Van der Graaf Beveiligingstechniek voor u aan kan leggen. Anderzijds is ook de politie actief bezig om het aantal woninginbraken tegen te gaan. Recent heeft de politie hier zelfs een keurmerk voor in het leven geroepen; het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In dit keurmerk staan de richtlijnen waarmee de kans op een inbraak kleiner gemaakt kan worden. Onze producten sluiten perfect aan op deze richtlijnen; tevens zijn onze werknemers op de hoogte van de meest actuele richtlijnen en risico’s.

Gelegenheid inbreker

Met een elektronische inbraakbeveiliging van Van der Graaf Beveiligingstechniek kiest u voor zekerheid, zowel op uw bedrijf als thuis. Dit systeem geeft iedere inbraak(poging) direct door aan onze alarmcentrale. Bovendien werkt een elektronisch alarmsysteem preventief tegen (gelegenheid)inbrekers. Een gelegenheid inbreker is een inbreker die erg simpel te werk gaat. Een gelegenheid inbreker zoekt een pand uit waarbij op een eenvoudige manier iets te halen valt. Het gereedschap om in te breken is daarbij dan ook vaak beperkt tot alleen een tang of een schroevendraaier. De cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek laten zien dat ongeveer 80% van alle woninginbraken door een zogenoemde gelegenheid inbreker gepleegd worden.

Snelle en adequate actie

U bepaalt vooraf wie gewaarschuwd moet worden. Geeft uw systeem een alarmmelding door , dan volgt de alarmcentrale van Van der Graaf Beveiligingstechniek de melding snel en adequaat op. Sleutelhouders, politie en eventueel overige alarmopvolgers worden gealarmeerd. Dankzij dergelijke snelle handelingen kan de schade in de meeste gevallen beperkt worden. Dat geeft u een veilig gevoel!

Het alarmsysteem

Uw alarmsysteem is een hoogwaardige installatie die onder alle omstandigheden werkt en zich eenvoudig laat bedienen. De installatie is precies op uw veiligheidsbehoefte afgestemd – bijvoorbeeld voor particulier of bedrijven - en wordt binnen uw budget op maat gemaakt. Onze alarmsystemen worden voor u op maat gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met uw expliciete situatie.

Garantie voor kwaliteit

Uw systeem voldoet aan de strengste eisen voor inbraakbeveiliging en wordt met een certificaat opgeleverd. Dat is niet alleen voor u een garantie voor kwaliteit, maar ook voor uw verzekeraar. Een korting op uw premie is wellicht mogelijk. Verder verzorgen de specialisten van Van der Graaf Beveiligingstechniek het noodzakelijke onderhoud en verlenen service zodra het nodig is.