Coronabeleid

Beste relatie,

Het Coronavirus (COVID-19) heeft inmiddels een grote invloed op de volksgezondheid maar ook zakelijk merkt inmiddels iedereen dat de impact erg groot aan het worden is. Via dit bericht willen wij u informeren over de waarborging van de continuïteit van, van der Graaf beveiligingstechniek alsmede de maatregelen die we hebben genomen. Elke bedrijfstak heeft zo zijn eigen uitdagingen op dit gebied en moet ingewikkelde keuzes maken. U wilt er als bedrijf uiteraard alles aan doen om de kans op besmetting onderling zo klein mogelijk te maken. Toch is het niet in alle gevallen mogelijk om persoonlijk contact volledig te vermijden.

Voor van der Graaf beveiligingstechniek is de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers het allerbelangrijkste en uiteraard geldt dit ook voor de werknemers van bedrijven waar wij mee samenwerken. Als van der Graaf beveiligingstechniek volgen we dan ook strikt de adviezen en richtlijnen van RIVM met als doel de verspreiding en besmetting tegen te gaan.

Van der Graaf beveiligingstechniek houdt de situatie voortdurend nauwlettend in de gaten en wij zullen onze maatregelen hierop afstemmen met als uitgangspunt de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, relaties en leveranciers. Dit houdt in dat wij vanaf heden zoveel mogelijk medewerkers vanuit huis laten werken, uiteraard om persoonlijke redenen maar ook omdat wij hen juist heel hard nodig hebben om de continuïteit van onze dienstverlening op hoog niveau te houden.

Daarnaast zullen wij ook rekening houden met specifieke richtlijnen welke op onze klantlocaties van toepassing zijn.

Van der Graaf beveiligingstechniek verwacht van u als klant en leverancier dat de specifieke richtlijnen worden opgevolgd, dat u ons proactief informeert naar mogelijke specifieke richtlijnen die van toepassing zijn en indien u aanvullende richtlijnen hanteert deze graag kenbaar te maken aan ons.

Daarnaast stellen wij ook alles in het werk om de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze klanten te waarborgen. Onze buitendienstmedewerkers zijn geïnstrueerd over de te volgen richtlijnen aangevuld met onze eigen protocollen. Onze buitendienstmedewerkers kunnen voor grootste deel zelfstandig werken. Wij adviseren om de contactmomenten met onze buitendienstmedewerkers te minimaliseren. Zo zijn wij in staat om de geplande werkzaamheden, service opvolging en projectuitvoering te continueren.

Van der Graaf beveiligingstechniek beschikt over redelijke voorraad goederen en spare products, welke wij dagelijks op peil houden. Wij houden de ontwikkelingen bij onze leveranciers nauwlettend in de gaten.

Onze servicedienst blijft operationeel voor al onze klanten. Wel kan het voorkomen dat responsetijden in sommige gevallen anders zijn dan u van ons gewend bent.

Samenvatting van de maatregelen welke van der Graaf beveiligingstechniek heeft genomen:
• Wij houden de adviezen van het RIVM scherp in de gaten;
• Onze dienstverlening is en blijft geheel gewaarborgd;
• Ons kantoor is en blijft vooralsnog open. Wel is de bezetting minimaal;
• Ons personeel blijft gewoon inzetbaar; een deel van onze medewerkers werkt vanaf hun huisadres;
• Onze planner vraagt na of er nog specifieke afspraken gelden binnen de bedrijfspanden van onze relaties, zodat wij daar rekening mee kunnen houden;
• Klantafspraken en interne overleggen gaan voornamelijk telefonisch of via videoconferentie; in gevallen waarbij dit praktisch niet haalbaar is zullen we vooraf met u overleggen wat de best mogelijke oplossing is;
• Op ons kantoor hebben wij extra hygiëne maatregelen getroffen;
• Van der Graaf beveiligingstechniek houdt zich ook buiten kantoor aan de voorgeschreven hygiëne maatregelen.

Door de technieken van tegenwoordig kunnen we ervoor zorgen dat wij ook in deze periode bereikbaar zijn zoals u van ons gewend bent. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of als van der Graaf beveiligingstechniek u ergens anders mee van dienst kan zijn.